Informacje dla akcjonariuszyTychy, dnia 25 września 2020 r.

Niniejszym, działając na zasadzie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), zarząd Profinet Spółka Akcyjna w Tychach wzywa wszystkich akcjonariuszy uprawnionych z akcji do złożenia dokumentów akcji w spółce, celem ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze.

Akcje mogą być składane osobiście w siedzibie spółki lub wysłane pocztą bądź firmą kurierska na adres siedziby spółki.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji zobowiązany jest do podania: nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) akcjonariusza oraz adresu jego zamieszkania albo siedziby albo innego adresu do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Dane powyższe są niezbędne celem przeprowadzenia procedury rejestracji.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej winien razem z dokumentami akcji złożyć (przesłać) oświadczenie zawierające wskazane wyżej dane.

Złożenie akcji następuje za pokwitowaniem, które w przypadku osób składających akcje za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej wysłane zostanie listem poleconym na wskazany adres.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym.
Tychy, dnia 16 października 2020 r.

Niniejszym, działając na zasadzie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), zarząd Profinet Spółka Akcyjna w Tychach wzywa wszystkich akcjonariuszy uprawnionych z akcji do złożenia dokumentów akcji w spółce, celem ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze.

Akcje mogą być składane osobiście w siedzibie spółki lub wysłane pocztą bądź firmą kurierska na adres siedziby spółki.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji zobowiązany jest do podania: nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) akcjonariusza oraz adresu jego zamieszkania albo siedziby albo innego adresu do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Dane powyższe są niezbędne celem przeprowadzenia procedury rejestracji.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej winien razem z dokumentami akcji złożyć (przesłać) oświadczenie zawierające wskazane wyżej dane.

Złożenie akcji następuje za pokwitowaniem, które w przypadku osób składających akcje za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej wysłane zostanie listem poleconym na wskazany adres.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem drugim.
Tychy, dnia 06 listopada 2020 r.

Niniejszym, działając na zasadzie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), zarząd Profinet Spółka Akcyjna w Tychach wzywa wszystkich akcjonariuszy uprawnionych z akcji do złożenia dokumentów akcji w spółce, celem ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze.

Akcje mogą być składane osobiście w siedzibie spółki lub wysłane pocztą bądź firmą kurierska na adres siedziby spółki.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji zobowiązany jest do podania: nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) akcjonariusza oraz adresu jego zamieszkania albo siedziby albo innego adresu do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Dane powyższe są niezbędne celem przeprowadzenia procedury rejestracji.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej winien razem z dokumentami akcji złożyć (przesłać) oświadczenie zawierające wskazane wyżej dane.

Złożenie akcji następuje za pokwitowaniem, które w przypadku osób składających akcje za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej wysłane zostanie listem poleconym na wskazany adres.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem trzecim.
Tychy, dnia 27 listopada 2020 r.

Niniejszym, działając na zasadzie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), zarząd Profinet Spółka Akcyjna w Tychach wzywa wszystkich akcjonariuszy uprawnionych z akcji do złożenia dokumentów akcji w spółce, celem ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze.

Akcje mogą być składane osobiście w siedzibie spółki lub wysłane pocztą bądź firmą kurierska na adres siedziby spółki.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji zobowiązany jest do podania: nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) akcjonariusza oraz adresu jego zamieszkania albo siedziby albo innego adresu do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Dane powyższe są niezbędne celem przeprowadzenia procedury rejestracji.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej winien razem z dokumentami akcji złożyć (przesłać) oświadczenie zawierające wskazane wyżej dane.

Złożenie akcji następuje za pokwitowaniem, które w przypadku osób składających akcje za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej wysłane zostanie listem poleconym na wskazany adres.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem czwartym.
Tychy, dnia 18 grudnia 2020 r.

Niniejszym, działając na zasadzie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), zarząd Profinet Spółka Akcyjna w Tychach wzywa wszystkich akcjonariuszy uprawnionych z akcji do złożenia dokumentów akcji w spółce, celem ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze.

Akcje mogą być składane osobiście w siedzibie spółki lub wysłane pocztą bądź firmą kurierska na adres siedziby spółki.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji zobowiązany jest do podania: nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) akcjonariusza oraz adresu jego zamieszkania albo siedziby albo innego adresu do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Dane powyższe są niezbędne celem przeprowadzenia procedury rejestracji.

Akcjonariusz dokonujący złożenia dokumentów akcji za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej winien razem z dokumentami akcji złożyć (przesłać) oświadczenie zawierające wskazane wyżej dane.

Złożenie akcji następuje za pokwitowaniem, które w przypadku osób składających akcje za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej wysłane zostanie listem poleconym na wskazany adres.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem piatym. 
693 200 200

Reprezentatywny przykład kosztów pożyczki: kwota pożyczki (kwota do wypłaty) – 1500,00 zł; łączna kwota odsetek – 124,68 zł; prowizja – 705,00 zł; opłata za obsługę pożyczki w domu 120,00 zł; roczna stopa oprocentowania – 15,00%; okres spłaty pożyczki – 12 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta – 2449,68 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 165,9 %; całkowity koszt pożyczki – 949,68 zł (wg. stanu na dzień 01-05-2022 r.

Pożyczkodawca – Profinet S.A. z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Dmowskiego 15, tel/fax 32/219-09-15, NIP: 646 26 17 169, REGON: 278 142 440. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000320642, kapitał zakładowy w wysokości 344.080 zł opłacony w całości.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Profinet S.A.

Administratorem danych osobowych jest Profinet S.A. z siedzibą w Tychach ul. Dmowskiego 15. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania do zawarcia umowy pożyczki, w celu obsługi umowy pożyczki oraz w celach statystycznych i archiwalnych. W KLAUZULI INFORMACYJNEJ znajdzie Pani/Pan informacje o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Profinet S.A.